Nasza Oferta

DOMI-DRWAL w swojej ofercie ma usługi związane z przywracaniem nieużytków do użyteczności, przygotowaniem ziem pod budowę dróg, frezowanie pni do głębokości 85 cm. A oto szczegółowa oferta naszej firmy.

Mulczowanie

Jest to operacja polegająca na ścięciu i rozdrobnieniu materiału drzewnego i wymieszaniu go z ziemią. Mamy dostawki do maszyn , które pozwalają rozdrabniają również kamień. Posiadamy urządzenia do tego typu operacji, które mogą pracować w terenie o pochyłości 60 stopni. Teren na których prowadzona jest operacja po jej zakończeniu jest równy i nadaje się do użytków rolnych, inwestycje itp.

Wycinka drzew

Jest to operacja usunięcia drzewostanu z określonego areału. Przywracanie nieużytków leśnych do ziemi gruntowej. Posiadamy do tego rodzaju zadań sprzęt, który umożliwia wykonania go w sposób profesjonalny.

Rekultywacja

To operacja przywracająca podłoże glebowe do użytku po wcześniejszym działaniu człowieka. Polega ona na wzmocnieniu wartości gleby, wyrównywaniu terenu i jego zalesianiu. Rekultywacja jest operacją która leży po stronie firmy, która poprzez swoje działania doprowadziła do degradacji gruntów.

Frezowanie pni

Polega na usunięciu poprzez frez po ściętym drzewie korzeni. Nasza firma na obecną chwilę jest jedyna w Polsce, która może przeprowadzić tą operację na głębokości 85 cm w głąb ziemi. Po wykonaniu tej usługi można na powierzchni byłych drzew zasiać trawę czy po odpowiednim przygotowaniu uprawiać glebę.

Usługi rębakiem

Jest to operacja polegająca na rozdrobnieniu gałęzi drzew pozostałych po wycince drzew.

Mulczer Gąsienicowy

Urządzenie służące do oczyszczania skarp, wzniesień, nasypów kolejowych - autostradowych (do 60 stopni pochyłu), terenów trudnych - podmokłych.